• ASD systemen

ASD staat voor Aspiration Smoke Detection en wordt toegepast in ruimten waar niet kan of mag worden volstaan met “normale” rookmelders (puntmelders).

Hierbij valt te denken aan liftschachten, luchtkanalen, cleanrooms, koel- en vriescellen en plaatsen waar zogenaamde puntdetectie niet het gewenste resultaat bereikt.

De werking van ASD is gebaseerd op de aanzuiging van rook, waarbij via een buizenstelsel luchtmonsters uit de beveiligde ruimte worden genomen.

De afgezogen lucht stroomt door een laserkamer en wordt geanalyseerd. Bij eventuele verontreiniging in de gemeten luchtdeeltjes zal de ASD-unit een alarm genereren.

Met name bij een beginnende brand ligt de gevoeligheid van een dergelijk systeem hoger dan bij het toepassen van puntmelders.

Tevens kan een ASD systeem discreet worden aangebracht in bijvoorbeeld monumentale panden of gevangeniscellen. Voor discrete detectie kunnen de capillaire aanzuigpunten in bijvoorbeeld de verlichtingsarmaturen worden geplaatst.