• Brandmeld systemen - Analoog

We onderscheiden twee soorten brandmeld systemen, namelijk de analoge systemen en de conventionele systemen.

Vaak spreekt men bij een analoog systeem van een adresseerbaar systeem, omdat nagenoeg elk component welke op de brandmeld centrale wordt aangesloten over een eigen adres beschikt.

Het voordeel van dit systeem ten opzichte van een conventioneel systeem is dat bij een eventuele brandmelding de exacte meldingslocatie van de brand zichtbaar wordt.

Dit in tegenstelling tot een conventioneel systeem waarbij de brandmeldingen per groep worden aangegeven, bijvoorbeeld per verdieping van het gebouw.

Analoge systemen worden voornamelijk in grotere gebouwen toegepast, waar verschillende (deur)sturingen noodzakelijk zijn. Door het toepassen van een zogenaamde lusbekabeling wordt een aanzienlijke kostenbesparing op de installatie gerealiseerd.

In een analoge brandmelderlus kunnen verschillende actieve componenten in verschillende groepen worden ondergebracht.

Deze installatiemethode is geheel conform de wettelijke voorschriften, waardoor er geen dure functiebehoud bekabeling behoeft te worden aangelegd.