• Brandmeld systemen - Conventioneel

Bij conventionele systemen wordt een lijnbekabeling aangelegd.

Per meldergroep wordt een kabel gelegd, vanaf de brandmeld centrale naar de betreffende rookmelders, welke wordt afgesloten met een eindweerstand.

Automatische rookmelders en handbrandmelders worden op verschillende groepen aangesloten. Conventionele systemen zijn bijzonder geschikt in kleinere bouwwerken waar geen complexe sturingen voorkomen.

Hierbij valt te denken aan scholen, kantoorgebouwen en bedrijven waarbij over het algemeen een niet-automatische bewaking wordt geëist.

Sinds korte tijd kan ook bij conventionele systemen worden volstaan met standaard signaalbekabeling voor de alarmgevers, mits de speciaal bijbehorende isolatoren en stuurprinten worden toegepast.

Op deze manier kan een volwaardig en betaalbaar brandmeld systeem worden gerealiseerd.