• Brandmeld systemen - Sensorkabel

Op plaatsen waar geen standaard rookdetectie kan worden toegepast kan een brandmeld systeem worden gerealiseerd door toepassing van zogenaamde sensorbekabeling.

De basis is een volledig gesloten sensor kabel, welke inwendig van temperatuursensoren is voorzien.

Bevestiging van de sensorkabel geschiedt door het aanbrengen van kunststof klikzadels. Enige toepassingen zijn: parkeergarages, koelcellen, petrochemie, stoffige omgevingen, tunnels en multifunctionele ruimten.

Dit systeem is ook zeer geschikt voor intrinsiek veilige omgevingen en daar waar sprake is van hogere omgevingstemperaturen. Aangezien een sensorkabel zich uiterlijk nagenoeg niet onderscheid van een gewone installatiekabel is deze voor vandalen niet herkenbaar als onderdeel van de brandmeld systeem en zal niet moedwillig worden vernield.

De sensorkabel is volledig onderhoudsvrij. Bij een eventuele beschadiging is de kabel eenvoudig te repareren: het betreffende kabelstuk wordt uitgewisseld en door middel van lasdozen weer bevestigd.

De sensorkabel wordt gebruikt in combinatie met een stuur- en uitleeseenheid. Deze verzorgt tevens de functionele controle van alle sensoren in de kabel.