• Programma van Eisen

Om tot een verantwoorde brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen, dienen de uitgangspunten eenduidig in het Programma van Eisen (PvE) te zijn vastgelegd. Deze wordt opgesteld volgens het model-PvE uit de wettelijke normen NEN2535 en NEN 2575.

Een projecteringsdeskundige van Elektrotechnisch Buro 2H B.V. kan de klant voorzien van een passend advies en draagt zorg voor het opstellen van dit PvE. Daarbij regelt hij de accordering ervan door een verantwoordelijke van de eisende partij.

Pas nadat er een definitief geaccordeerd PvE voorhanden is kan er met de aanleg van de brandmeldinstallatie worden begonnen.
Het PvE dient daarom altijd vooraf en niet tussentijds of achteraf te worden opgesteld.