Brandwerende doorvoeringen

Bescherming tegen brand, in de breedste zin van het woord, is de laatste jaren een zeer belangrijk thema geworden binnen onze samenleving.
We kunnen ons op vele manieren beschermen tegen brand.

Een van de belangrijkste is brandbescherming in de leef-, woon- en werkomgeving van gebouwen.

Doorvoeren, voegen en openingen in wanden en plafonds mogen de originele brandwerendheid van deze wanden en plafonds in het compartiment niet aantasten.

Wij verzorgen brandwerende systemen voor doorvoeren, openingen en voegen, deze worden volgens de actuele Nederlandse en Europese brand normen (NEN EN 1366-3 en 1366-4) gedicht.Waarom noodzakelijk?

Een brand benut iedere mogelijkheid om zich uit te breiden:

• door de verhoogde temperatuur
• middels branddoorslag door vloeren en wanden
• door de doorvoeringen van buizen en kabels
• via liftschachten
• door brandoverslag via de buitenkant.

Passieve oftewel constructieve brandbescherming functioneert door brand binnen het compartiment waar het is gestart te houden. Door te voorkomen dat brand (rook, hete gassen en vlammen) zich door een gebouw kan verspreiden, worden levens gered en de schade beperkt.


Rook: nóg gevaarlijker

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn bij brand niet de vlammen, maar rook en giftige gassen de grootste vijand van mens en dier.
Bij een beginnende brand kan het zicht in een gebouw als gevolg van een snelle en hevige rookontwikkeling sterk beperkt raken. Rook kan zich verspreiden met een snelheid van zo’n 15 meter per seconde, ofwel 50 kilometer per uur.

Dit is sneller dan de verspreiding van vuur en heel wat sneller dan de snelheid waarmee een mens zich verplaatst. Als we er vanuit gaan dat een mens z’n adem slechts 30 seconden in kan houden en dat hij zich in een doorrookte omgeving 1 meter per seconde verplaatst, dan kan een mens onder die omstandigheden slechts zo’n 30 meter afleggen!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.